برچسب: آپاندیس و لوزه ها

آپاندیس و لوزه های بی مصرف یا حیاتی؟

در بدن ما اندام هایی وجود دارند که تصور عامه بر آن است که اعضای زائدی هستند که می توان آنها را برداشت و حذف کرد و به راحتی ادامه حیات داد چرا که بود و نبودشان یکی است.