برچسب: آپولو ۱۳

آپولو ۱۳

ماموریت پرماجرای آپولو ۱۳

  آیا نحسی عدد ۱۳ گریبان سازمان عریض و طویل ناسا را هم گرفت؟ آیا نحسی عدد سیزده، دامنگیر سازمانی عریض و طویل بنام ناسا شد؟ ماجرای آپولو ۱۳ یکی از عجیب ترین و...