برچسب: آپولو ۱۷

برنامه‌ی‌ خصوصی سفر به ماه، برای بازدید مجدد از محل فرود آپولو ۱۷

یک مأموریت فضایی خصوصی قصد دارد مجدداً از همان محلی که فضانوردان برای آخرین بار درکره‌ی ماه فرود آمده بودند بازدید نماید.