برچسب: آینده ربات ها

دو ربات در حال چت کردن

همانطور که می دانید یکی از مهم ترین اهداف فیس بوک توسعه هوش مصنوعی است و در این زمینه به پیشرفت های زیادی نائل شده است.