برچسب: “آی موتیف”

کشف ساختار جدید DNA در سلول‌های زنده با همکاری پژوهشگر ایرانی

دانشمندان استرالیایی با همکاری “مهدی زراعتی”، دانشجوی ایرانی موفق شدند برای نخستین بار، ساختار جدیدی از DNA را در سلول‌های زنده، کشف کنند.