برچسب: ابتلا به زونا

همه چیز در مورد بیماری زونا

بیماری زونا از عامل بیماری‌زای مشابه با آبله ناشی می‌شود که ویروس آن می‌تواند برای سال‌ها در سلول‌های عصبی بدن پنهان بماند