برچسب: ابرکوه

سرو ۴۵۰۰ ساله شهر ابرکوه

یک درخت سرو ۴۵۰۰ ساله در شهر ابرکوه(ابرقو) در استان یزد شناسایی شد، و قرار است در فهرست یادمان های  جهانی گنجانده شو