برچسب: ابر رشته

دنیای حلزونی

تفاوت دنیای حلزونی با دنیای ما

آیا میدانید که اگر ما به ابعاد بالاتر دسترسی می داشتیم می توانستیم بطور همزمان گذشته، حال و آینده را ببینیم . می توانستیم