برچسب: اثرمگنوس

گل روبرتو کارلوس در سال ۹۷ ,جادویی نبود ، اثرمگنوس بود

این گل به اندازه ای زیبا و تماشایی و عجیب بود که بسیاری نتوانستند برای به ثمر رساندن آن هیچ فن و تکنیکی تصور کنند و آن را اتفاقی باور نکردنی و شگفت انگیز خطاب کردند.