برچسب: اثرگذاری خود در جهان

کره زمین

آیا وجود ما در جهان اهمیت دارد؟

اگر ما به خوبی جایگاه خود در جهان را بشناسیم و بدانیم که کجای این عالم هستیم، آن‌گاه به خوبی درک می‌کنیم که ما علت چیزی نیستیم