برچسب: اثر ماندلا

اثر ماندلا چیست؟

یکی از عجیب ترین حالات انسان که برای برخی رخ می دهد پدیده ای است که از آن بعنوان اثر ماندلا نام برده می شود،