برچسب: اجنه

شیطان

علائم وجود جن عاشق

  وجود جن عاشق که مانع ازدواج شخص قربانی می‌شود:۱- احساس سردرد و عدم بهبودی با دارو

شیطان

مسکن اجنه و شیاطین

جنیان روی زمینی سکونت دارند که ما انسانها در آن زندگی می کنیم، اغلب جمعیت آنها در خرابه، جنگل، زباله دان و جاهای نجس و گندیده و مقابر زندگی می کنند. 

شیطان

آسیبهای جنیان

?وقتی که جنیان به انسان نزدیک میشوند باعث چه نوع آسیبهایی خواهند شد⁉️

جفت روحی

همزاد

این نوع جن همیشه در کنار انسان‌ها فقط می‌تواند زندگی کند، ولی نه قابل رویت است و نه قابل احساس شاید شنیده باشید که هنگام ریختن آب جوش روی زمین و جایی و یا آب روی آتش ریختن بسم الله

شیطان

جن عاشق چیست؟

جن عاشق از اجنه سفلی میباشد و از نجاسات و خون تغذیه میکند و از آن جهت که علاقه زیادی به بدن شخص پیدا میکند به جن عاشق معروف میباشد به همین دلیل بدنبال راهی میگردد تا وارد بدن شخص گردد

شیطان

اسامی و اطلاعاتی از پادشاهان قدرتمند اجنه

(مُذهَب)لباسی زردرنگ به تن داردوتاجی سبزبرسرداردلقب او(معروف)است دوانگشتردردست میکندیکی یاقوت ودیگری عقیق که برآن ذکرمبارک( یاعلی) نقش است وهمیشه نیزه دردست دارد

موجودات فرازمینی

موجودات غیر ارگانیک

 موجودات غیر ارگانیک هرگز نمیخوابند‌. انها هنگام خواب شما در اطراف تردد دارند! انها عاشق این هستند که مورد توجه قرار بگیرند.بوی بی دلیل بد و دود و‌ اتشی که گاها در خانه میپیچد به احتمال ۴۰٪ مربوط به انهاست.هرچه بیشتر دقت کنید و‌کنجکاوی کنید انهارا خواهید دید!

آشنایی با اسرار عجیب جهان اجانین و انواع جن

جهان اجانین و انواع جن :روزی که خداوند انسان را خلق کرد فاصله ای بین جنیان و بشر قرار داد که جنیان بدون اذن خدا اجازه نزدیک شدن و آسیب رساندن به آدمیان را ندارند.

موجودات فضایی

قرآن و مذهب و موجودات فضایی و تکنولوژی

پدیده های عجیب و غیر قابل توضیح زیادی در دنیا وجود دارد که افکار بشر را در هم فرو میبرد و باعث تفکر عمیق به هر آنچه که خداوند یکتا آفریده میشود در ادامه مطالب و مبحث به بررسی این پدیده های علمی و فراشناختی میپردازیم .