برچسب: اخبار علم و تکنوروژی

ارسال ژنوم انسان به سیارات بیگانه !

ارسال ژنوم انسان به سیارات بیگانه !

دانشمندان در نظر دارند تا برای ایجاد حیات در سیارات دیگر بخش هایی از ژنوم انسان را به سیارات بیگانه ارسال کنند و انسان ها را با استفاده از چاپگر سه بعدی در آنجا چاپ کنند.