برچسب: اخترشیمی

اولین مولکول جهان هستی کشف شد.

بعد از مدت‌های طولانی تحقیق و جستجو سرانجام دانشمندان موفق به کشف اولین مولکول تشکیل شده در جهان هستی شدند.