برچسب: اخلاقیات در گردشگری

منشور جهانی اخلاقیات گردشگری چیست؟

منشور جهانی اخلاقیات در گردشگری، موضوعی هست که به توسعه پایدار و ترغیب گردشگران به رفتارهای اخلاقی در مکان‌هایی که دیدن می‌کنند، اشاره دارد.