برچسب: اسامی فرشتگان

فرشتگان

 فرشته نگهبان کالیل

 هنگامی که باید در هر شرایطی نیاز به درک خوب و بد بودن داشته باشید ، به نام خدا ،  با فرشته نگهبان کالیئل ، مدیتیشن کنید. او می تواند به توقف شک و اثبات بی گناهی کمک کند.

فرشتگان

 فرشته نگهبان منادل 

ِمنادل (مِ نا دل): منادل یکی از هفتاد و دو 

شیمهامپرز  است ، گروهی از فرشتگان که نامهای مختلف خدا را بر دوش  خود دارند

فرشتگان

فرشتگان نگهبان

 در مقایسه با فرشته های نگهبان، فرشته های مقرب، بسیار بزرگ و قوی هستند و صدایی بلند دارند، اما بسیار مهربان هستند.

فرشته

خصوصیات فرشته روز یکشنبه

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺎﮐﯽﻫﺎ، ﻣﯿﮑﺎﯾﯿﻞ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﺠﺰﻩﺁﺳﺎﯾﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ،

فرشتگان

یاری از فرشتگان

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ باشیم پیام مهم فرشتگان را به شما عزیزان برسانیم.

اعداد

ساعت معکوس ۳:۳۰

لوویا، فرشته‌ای است که نشان‌دهندهٔ بازگشت احساسات عاشقانه یا دوستانهٔ شخص است و همچنین نشانهٔ پیش‌ذهنیت اوست.

فرشته چهارشنبه

✅فرشته روز چهارشنبه فرشته مقرب خاص تو، رافائل است. رافائل یعنی: قدرت شفای خداوند.

فرشتگان

اسامی فرشتگان

گاهی پیامها از طریق فرشتگان به ما القا میشود فرشتگان هرگز پیامی منفی برای شما نمیفرستند اگر نیازمند کمک و...

فرشتگان

یاری فرشتگان در امر ازدواج

هنگامی که بدنبال دریافت کمک از کائنات در ازدواج خود هستید، بعضی از فرشتگان میتوانند به شما یاری رسانند. در اینجا چهار فرشته برای درخواست کمک در ازدواج شما وجود دارد.