برچسب: استتوسکوپ

به صدای سلول‌ها گوش دهید

«دونالد سیربلی» محقق گفت: «نانوفیبر، ابزاری جدید با وضوح بالا برای کاوش‌های نانومکانیکی است.»