برچسب: استون هنج ارمنستان

آیا “استون هنج ارمنستان با فرازمینی ها ارتباط دارد؟

گفته می شود این مکان با نام های Carahunge یا Karahunji حداقل ۷،۵۰۰ سال قدمت دارد . برخی تخمین ها می گویند حداقل ۴۵۰۰ سال از  استون هنج “بریتانیا” قدیمی تر است.

اسرار کاراهونج، معروف به استون هنج ارمنستان به زودی حل می‌شود

مؤسسات تحقیقاتی مخالف در ارمنستان توافق کردند تا اختلافات خود را درباره ماهیت آثار باستانی کاراهونج موسوم به استون هنج ارمنستان کنار گذشته و اقدام به حل اسرار این اثر باستانی کنند.

استون هنج ارمنستان قدیمی تر از اهرام مصر

استون هنج ارمنستان قدیمی تر از اهرام مصر و همتاهای آن در انگلستان که به ۳۰۰۰ سال قبل بازمیگردند است.برخی از سنگهای موجود در این مکان موجودات هوشمند را با سرهای دراز و چشمهای بادامی شکل نشان می دهند.