برچسب: الون ماسک

رایانه ای برای آپلود و دانلود افکار !

ﺍﻟﻮﻥ ﻣﺎﺳﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻨﺪ !

اسکن امواج مغز

ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺍﻟﻮﻥ ﻣﺎﺳﮏ ؛ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ، ۸ تا ۱۰ سال دیگر

ﺍﻟﻮﻥ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺗسلا ﻭ ﺍﺳﭙﯿﺲ ﺍﯾﮑﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Neuralink ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﮐﻨﺪ .

فرود عجیب موشک فالکون ۹

اسپیس‌ایکس برای دومین بار از آغاز سال ۲۰۱۸ موشک فالکون ۹ را با موفقیت به فضا پرتاب کرد، اما با یک فرود غیرمنتظره همراه شد.