برچسب: «الکترون های فراری»

امواج مرموز «ویسلر» راه رسیدن به «انرژی بی پایان» را هموار می کنند

یکی از چالش های راکتورهای همجوشی هسته ای «الکترون های فراری» است و حالا محققان پی برده اند که می توان از امواج مرموز و روح مانند «ویسلر» برای حل این مشکل بهره برد.