برچسب: انرژی

متافیزیک

دزد انرژی کیست

یکی از نشانه هایی که شخص یا اشخاصی در محیط ما انرژی ما را تحلیل می کنند این است که بعد از برخورد با آنها احساس خستگی و یا آشفتگی میکنیم. 

فنگ شویی و مربع لوشو

انرژی در خانه : چگونه انرژی را در تمام محیط های خود احیا کنیم؟

احیا کردن انرژی در خانه و در تمام محیط های ما امری بسیار مهم است ! تا زمانی که ما نتوانیم انرژی های پیرامون خود را شناسایی کنیم و برای رفع انرژی های نامناسب در محیط

نمک

آب نمک درمانی

انرژی های منفی و ارتعاشات مخرب و موجودات متافیزیکی و غیر ارگانیک بر مردم اثر می گذارند وبه دلیل انرژی سیاهی که دارند، موجب پریشانی آنها میشوند. 

ذهن

قانون مشاهده کردن

مشاهده کردن افکار و احساسات باعث ارتقاء ژنتیک شما میشود و وقتی DNA شما ارتقا پیدا کرد،شما در خود خلاء ایجاد می کنید و ضمیر شما از انرژی های تاریک تخلیه میشود و از چرخه تکرار عبور می کنید.

الکتریسیته

کشف آنزیمی که هوا را به انرژی تبدیل می‌کند

 دانشمندان در حال مطالعه‌ی باکتری‌های مسئول بیماری‌های سِل و جذام بودند که به آنزیمی برخوردند که می‌تواند هیدروژن را به برق تبدیل کند. آن‌ها اعتقاد دارند که می‌توان از این باکتری به عنوان منبع جدید و پاک انرژی یاد کرد.

نیروهای ماورایی انسان

انرژی حیاتی، جنبه نادیدنی هستی‌ است که جهان را شکل می‌دهد و همه چیز را به جنبش درمی‌آورد. این انرژی قابل دیدن و لمس کردن نیست، اما مانند هوایی که تنفس می‌کنیم ما را دربرگرفته و موجب ایجاد

قانون جذب

انرژی انسان

از وجود انسان همواره چهار نوع انرژی تابشی تراوش می شود .

سیاه‌چاله

کشف نخستین شواهد در مورد منشأ انرژی تاریک

یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران در پژوهش جدیدی، نخستین شواهد را در مورد منشأ انرژی تاریک کشف کرده‌اند که نشان می‌دهند این منشأ همان گونه که احتمال می‌رفت، سیاه‌چاله‌ها هستند.

زندگی

‍ نامها فرکانسهای انرژی

هر یک از حروف الفبا دارای فرکانس خاصی از انرژی است و نام ها نیز که مجموعه‌ای از حروف می باشند، خود دارای فرکانس های ویژه‌ای هستند. 

بو

واسانا

هر کاری که با جسم، ذهن و انرژی خود انجام دهید اثر به خصوصی از خود به جا می گذارد. این آثار خود را به شکل تمایلات درمی آورند.