برچسب: انرژی

ذهنی آرام

انرژی در مکان های مقدس

کانال انرژی، مکانی با نیرو و انرژی متمرکز است که در هماهنگی با آگاهی انسان عمل می کند. انرژی الکتریکی، مغناطیسی و معنوی در نقطه ای بر سطح زمین کانونی شده و میدان الکتریکی، شما را به میدان زمین و کل کیهان متصل می کند.

انرژی خلاقه روحی

انرژی اسکالر- بهشت یا جهنم (دو روی یک سکه)

در چند دهه گذشته یکی از بزرگترین اکتشافات علمی بشر صورت گرفته است ولی این کشف بزرگ بشکل مرموزی از دید عموم مخفی نگاه داشته شده است و اطلاعات بسیار کمی از آن در دسترس عموم قرار دارد.

ذهنی آرام

راه های ورود انرژی

نیروی انرژی جهانی همه جا هست و بر همگان پرتو می اندازد. بخشی داخل می شود و از راه های ورودی توزیع و شبکه بندی می شود و از شخصی به شخص دیگر و از جسمی به جسم دیگر و از جزئی به جزئی دیگر سرایت می کند.

باربارا آن برنن

باربارا آن برنن (۱۹ فوریه ۱۹۳۹) فیزیکدان، انرژی درمانگر، معلم و نویسنده آمریکایی است. برنن پس از طی کردن دوره کارشناسی ارشد در رشته فیزیک جوی از دانشگاه ویسکانسین، در مقام محقق در سازمان ناسا و مرکز فضایی گدارد به فعالیت پرداخت

اورا-سُما

واژه ی اورا (Aura) گرفته شده از لاتین به معنای نور و سُما (Soma) گرفته شده از یونان باستان به معنای بدن است.