برچسب: انسان و پرندگان

پرندگان به یک دلیل عجیب از هم طلاق می‌گیرند!

در انسان‌ها خیانت یا ملال حاصل از زندگی طولانی با یکدیگر معمولاً باعث طلاق در میان زوج‌ها می‌شود. اکنون اما به نظر می‌رسد عوامل مشابهی در جدایی پرندگان نقش داشته باشد.

آوازخوانی توسط پرندگان

ژن‌ها در پرندگان آوازخوان سرنخ‌هایی در مورد اختلالات گفتاری انسان ارائه می‌دهند.

مطالعه‌ی جدیدی نشان می‌دهد که چگونه دستکاری ژن FoxP2 می‌تواند پیامدهای مثبتی برای کسانی به دنبال داشته باشد که از اختلالات مربوط به گفتار رنج می‌برند.