برچسب: انشا

تفاوت‌ها را به کودکان بیاموزید

انشا با موضوع دوست برای پایه های ابتدایی

انشا با موضوع دوست یکی از موضوعات بسیار پرتکرار در تمام پاسه های مدرسه می باشد که اکثر مورد علاقه دبیران است و برای موضوع انشا امتحان و یا کلاسی از آن استفاده می کنند.