برچسب: انگیزه و تمایلات

مدیریت انگیزه به چه معناست؟ | مدیریت انگیزه چه تاثیری دارد؟

شاید بتوان گفت که سر چشمه و منشا اکثر رفتارهای ما انسان‌ها انگیزه و مدیریت انگیزه است. در واقع اگر دقت کرده باشید، در پس انجام هر کاری انگیزه‌ای نهفته است.

در باب انگیزه

متن زیر مصاحبه ای است کە با آلیسون آدکوک، مسئول گروه تحقیق در دانشگاه دوک، که مشغول انجام پژوهشی در باره مغز، انگیزه و تمایلات (conation) هستند صورت گرفتە.