برچسب: اوترنت

اینترنت ماهواره ای چیست؟

اینترنت ماهواره ای یا همان اوترنت، در واقع یکی از روش های دسترسی به اینترنت می باشد که تنها از طریق در اختیار داشتن ابزار و سخت افزارهای مناسب انجام می پذیرد.