برچسب: اوريون

حیات فرازمینی در زمین – ایا ما انسان ها فرازمینی هستیم

چون ناگهان ما متوجه می شیم که “اوریون ” واقعاً چه معنایی داره معنای اون در رابطه با خلقته “خلقت جادویی” و خلقت در اون روزها فقط با خدایان مربوط بوده.

 فَهادا بيوت

خانه فرازمینی ها کجاست – دهکده ها و مکان های اسرار امیز

 بعد هم مجموعه ای از دهکده ها رو داریم که منطبق با پای راست “اوریون” هستند ستاره اصلی اون “پرده از راز منشاء آسمانیمان برداریم” ستاره ایی که کاپا نام داره نام داره. بنابراین شما یک قرینه از ستاره ها رو در اینجا مشاهده می کنید …

باستانی

فرازمینی ها و انسان های نخستین – ارتباط ستاره اوریون و انسان ها

 این سنگها نقشه این ستاره ها در آسمان هستند .آیا حقیقتاً ممکن است که طبق نظر برخی از محققین سنگهای فلات “نبتا” همراستا با انطباق کمربند “اوریون ” درست پیش از اعتدال تابستانی در ۷,۰۰۰ سال پیش بوده باشد؟

فرازمینی ها و ستارگان – شواهدی علمی از موجودات فرازمینی

نقشه ای از ستارگان که در بناهای تاریخی دنیای باستان تکرار می شود این یک پدیده جهانیه ممکنه یک برنامه کیهانی باشه نسبتی از صورت فلکی هفت هزار سال پیش بر روی شن و سنگ