برچسب: اُبِلیسک ناتمام اسوان

ویرانه‌های اسرار‌ آمیز دنیای کهن

ویرانه‌های اسرار‌ آمیز دنیای کهن

در نزدیکی روستای کارناک (carnac)، واقع در بریتانیِ فرانسه، منطقه‌ای وسیع از سنگ‌های بنا شده به دست بشر وجود دارد. این سازۀ اسرار‌آمیز، که قدمت