برچسب: اینترنت رایگان

اینترنت ماهواره ای چیست؟

اینترنت ماهواره ای یا همان اوترنت، در واقع یکی از روش های دسترسی به اینترنت می باشد که تنها از طریق در اختیار داشتن ابزار و سخت افزارهای مناسب انجام می پذیرد.