برچسب: باران

بوی باران

باران پاییزی چه اثری در انسان میگذارد؟

بسیاری از ما عاشق صدای باران پاییزی و دیگر فصول هستیم، بسیاری آن را عاشقانه و آرامش بخش و برخی دیگر بوی آن را برای اعصاب مطبوع می دانند. پیاده روی در باران پاییزی می تواند یک تجربه شفابخش باشد،

بوی باران

حکایت های زیبا و جالب درباره باران

درزمان حضرت موسی خشکسالی عجیبی پیش آمده و وقتی حضرت موسی از پروردگار طلب باران کرده بود ، خداوند گفته بود که فعلا باران نخواهد بارید. مردم در حقیقت مورد خشم و غضب خداوند قرارگرفته بودند.

باران چگونه تشکیل می شود؟

باران بخشی از چرخه آب در طبیعت است و بدین معناست که منابع آب موجود بر روی زمین به طور مداوم و به شکل های مختلف در این چرخه بازیافت می شوند.