برچسب: بطری

بطری ها، زاغه نشینی ها را نورانی می کنند

زاغه نشینی و آلونک‌های فلزی و پلاستیکی بخش جدایی‌ناپذیر از چهره شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه است. از دهلی و کاراکاس گرفته تا تهران و مانیل و قاهره.