برچسب: بهترین روش

روش های اعدام، تزریق مرگبار

این نوع از اعدام در امریکا هم اکنون رایج ترین نوع اعدام است و اولین بار در سال ۱۸۸۸ توسط دکتر جولیز مونت با این توجیه که هزینه و زمان صرف شده