برچسب: بور یسکا

بور یسکا پسری از مریخ

بور یسکا پسری از مریخ

پسری به نام (بوریس کیپر یانوویچ) یا (بوریسکا) در منطقه ولگوگراد روسیه زندگی میکند که با همه پسران هم سن و سال خود فرق میکند.