برچسب: بویایی

بویایی

عطر و بوهای محرک سردرد

از افرادی که مبتلا به سردرد مزمن به ویژه میگرن هستند بعد از قرارگیری در معرض عطرها و بوهای مشخصی مثل عطرهای سنگین، دود تنباکو یا بنزین سردردشان شدیدتر خواهد شد. دفعه بعد

درمان صورت سالخورده

عمق معانی حواس پنج گانه

یک مسیر معنوی تنها محدود به چند بحث خاص نیست ، بلکه دیدن ، درک کردن ، حس کردن ، عبادت کردن و بطور خلاصه زندگی کردن با اون در تمام لحظات کنونی ایست . تمام این اوامر مقدس

بو

از کار افتادن موقت حس بویایی

داروی پایین آورنده فشار خون، داروهای بیماری سل و غیره به علت طبیعت آنها و تاثیر بر رو دستگاه های چشایی و بویایی این احساس را مختل می کند که مدتی بعد از قطع درمان و استفاده از دارو و بتدریج احساس چشایی و بویایی فعالیت های خود را آغاز می کنند.