برچسب: بوی عرق بدن

بویایی

آموزش دئودورانت خانگی

اگر بدنتان چند روز بدون دئودورانت باشد و بو ندهد واقعا خیلی خوش شانس هستیذ چوت گرمای سوزان و رطوبت باعث می شود که بد بوی عرق بدهد عرق کردت خوب است چون همه سموم

تشخیص سن از روی بوی عرق بدن

به گفته پژوهشگران، انسان ها می توانند با اتکا به حس بویایی خود سن یکدیگر را تشخیص دهند. با این حساب، شاید دیگر استفاده از آرایش یا جراحی زیبایی، برای پنهان کردن سن کافی نباشد.