برچسب: بیان خود

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟

خودت را دریاب (خود دوستی)

چطور توقع داری کسی از مصاحبت با تو لذت ببرد در حالی که خودت از همنشینی با خودت لذت نمی بری؟ و باز هم دوباره قانون جذب یا راز است که این مورد را وارد زندگی ات می کند.

کودکان اصلاح‌شده ژنتیکی

وجود خود را بشناسید

شاید برایتان جالب باشد ، اگر بدانید هر مولکول و هر سلول موجود در بدن شما ، دارای غریزه ی به خصوصی است ، و جالب تر از آن اینکه میداند چه زمان هایی باید شروع به فعالیت کند و چه

قاطعیت در روابط

از رو در رو شدن نترس!

چند سال پیش شغل خوبی پیدا کردم و گمان می‌کردم در کارم موفق خواهم شد. اما واقعیت این است که کار مهمی