برچسب: بیگانگان فضایی

ادعای دانشمند بریتانیایی بر وجود بیگانگان فضایی

یک دانشمند بریتانیایی مدعی شده که دلیلی برای وجود بیگانگان فضایی یافته، چرا که وی با بررسی یک تکه از یک شهاب سنگ به این نتیجه رسیده است که داخل آن فسیلهای فرازمینی وجود دارد.

خطوط اسرار آمیز نازکا

زمین اسرار آمیز

همانطوری که اقوام بدوی و ابتدایی بادیه نشین از دیدن هواپیما دچار شگفتی می شدند آیا مانیز درمقابله با سفاین فضایی  به همان سرنوشت دچاریم !؟ آیا این تقابلی بین تمدنهای اولیه (ما) وتمدنهای بسیار پیشرفته (فضایی ها) نخواهد بود؟

حلقه هاي سياره زحل

سفینه ای عظیم متعلق به موجودات بیگانه در اطراف زحل!

جست و جو برای حیات فرازمینی از سالها پیش که نخستین فضانوردان به خارج از جو زمین رفتند تا کنون ادامه داشته اما هنوز هیچ منبعی به طور مشخص اعلام نکرده است که با بیگانگان فضایی ارتباط داشته با توانسته اند آنها را با چشم ببینند.

۵نظریه علمی درباره ظاهر احتمالی موجودات فرازمینی

با افزایش درک ما از جهان اطرافمان، چشم انداز ما نیز نسبت به وجود خود متواضع تر شده، این امر موجب شده که دانشمندان نظریه پردازیهایی را درباره ظاهر موجودات فرازمینی آغاز کنند

روایت پیدایش نسل انسان توسط موجودات فضایی در کتیبه‌های سومر باستان!

بر اساس ترجمه آثار بر جای مانده از کتیبه‌های ۲۰ هزار ساله‌‌ی تمدن سومر باستان، پیدایش نسل انسان توسط موجودات فضایی صورت گرفته است!