برچسب: ترور جان اف کندی

تئوری توطئه

تئوری توطئه

تئوری توطئه به فرضیه ای اطلاق میشود که فرد, افراد، یا نهادهایی را متهم به توطئه به منظور ایجاد چیزی یا پنهان کردن