برچسب: تقطیر آب

آب

آیا آب خالص وجود دارد؟

 این‌طور به‌نظر می‌رسد که آب خالص اهمیت بالایی برای افراد دارد. در بطری‌های آب معدنی، واژه‌ی «خالص» را قبل از «تازه» و «تمیز» به‌عنوان تبلیغات ذکر می‌کنند.