برچسب: تقویت هوش

عوامل موثر در هوش

هوش یکی از ویژگی‌های اساسی به شمار می‌رود که تفاوت‌های فردی را بین انسان‌ها موجب می‌شود و از دیرباز مورد توجه بوده است. به‌طور کلی تعاریف متعددی از هوش ارائه شده که

روش های کاربردی افزایش هوش

حافظه انسان دارای دو بعدکوتاه مدت و بلند مدت است: از نظر آناتومی مغز انسان دارای مراکزی است که هر کدام مسئول ایجاد یک خلاقیت خاص بوده که این مناطق در قسمت مرکزی مغز قرار گرفته و از راه های عصبی با یکدیگر مرتبط هستند.