برچسب: تماشای تلويزيون

هشدار پزشکی در مورد زمان تماشای تلویزیون و بازی های کامپیوتری

بر اساس توصیه های یکی از روانپزشکان ارشد بریتانیا، والدین برای جلوگیری از تماشای بیش از حد تلویزیون و یا بازی های کامپیوتری توسط فرزندان خود باید حساس تر باشند و جدی تر عمل کنند.