برچسب: توسعه

نلسون ماندلا

میراث علمی ماندلا

نلسون ماندلا برای اکثر جهانیان، مظهر عصر آزادی‌های نوینی بود که با مهاتما گاندی آغاز می‌شد و در اولین انتخابات آزاد آفریقای جنوبی