برچسب: تکامل انسان

کتاب انسان ها اهل زمین نیستند

نگاهی به کتاب انسان ها اهل زمین نیستند؛ ما از سیاره دیگری به زمین آمده ایم!

کتاب انسان ها اهل زمین نیستند (Humans are not from Earth) توسط شخصی با نام الیس سیلور نوشته شده و در آن، دلایلی در مورد اینکه نسل بشر توسط فرازمینی‌ها به زمین آمده، مطرح شده است.

فطرت انسان و روانشناسی عقل و مغز

لیکاف، اساس زبان و عقلانیت انسان را در رابطه با ساختار استعاری تکوین حس و حرکت جسمانی انسان می‌داند که در بافت و شرایط تجربی و اجتماعی در طول زندگی ساخته می‌شود.

کشف گنجینه‌ای از ژن‌هایی که می‌توانند کلید چگونگی تکامل انسان باشند

ژن‌های کدکننده‌ی عوامل رونویسی که قبلا تصور می‌شد در موجودات مختلف شباهت زیادی داشته باشند، در هرگونه دارای توالی‌های اختصاصی هستند.