برچسب: جنایات آغا محمدخان

جنایات آغا محمدخان قاجار

جنایات آغا محمدخان قاجار

آغا محمدخان قاجار از معدود پادشاهان تاریخ ایران است که در شهرهای ایرانی دستور تجاوز و قتل و غارت داد. در زیر گوشه ای از جنایات او را می خوانیم.