برچسب: جنگل الیمستان

جنگل الیمستان

سفر پرهیجان به جنگل الیمستان

جنگل الیمستان، یکی از مکان‌های گردشگری آمل با تنوع پوشش گیاهی و زیبایی خیره کننده است که نظر هر گردشگری را به خود جلب می کند. این جنگل یک فهرست باز از جاده و کوه، مرتع و دشت، گلزار و قله است