برچسب: حیات میکروبی

منظومه سه‌خورشیدی

تنها نیستیم/ حیات بیخ گوش ما در منظومه شمسی!

آیا در کیهان تنها هستیم؟ آیا تنها زمین حامی حیات است؟ آیا حیات فراتر از سیاره ما می تواند شبیه حیات میکروبی باشد که ما در زمین شاهد نوعی از آن هستیم؟