برچسب: خاصیت مغناطیسی

نیروی مغناطیسی

چگونه می‌توانیم میدان مغناطیسی زمین را ببینیم؟

 دیدن جهان از چشم پرندگان مهاجر تجربه‌ای ترسناک است. سیستم بینایی آن‌ها به نحوی است که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا میدان مغناطیسی زمین را ببینند. این توانایی دارای زمینه‌های کوانتومی و بیوشیمیایی است

نیروی مغناطیسی

خاصیت مغناطیس بر بدن…

در سال های اخیر دانشمندان روسیه با کار کردن بر روی آب مغناطیسی و قرار دادن دو آهنربا در دو طرف لوله رسوب زده و مغناطیسی کردن آب در حال گذر در لوله به نتایج جالبی دست یافتند