برچسب: داستان عجیب

مسافر زمان که پس از ۷۴ سال برگشت در سن ۳۱سالگی درگذشت

داستان های مربوط به مسافران زمان قرنهاست که بر سر زیانهاست . یکی از بهترین این داستان ها , بسیاری از مردم از جمله پلیس نیویورک را متقاعد نمود که داستان مسافر زمان نه تنها افسانه نیست بلکه واقعیت دارد.