برچسب: درمان فوبیا

انواع فوبیا

چگونه فوبیا ترس از حیوانات را درمان کنیم؟

چگونه فوبیا ترس از حیوانات را درمان کنیم؟ آیا شما هم دچار ترس و اضطراب های شدید در مواجه با ارتفاع، آسانسور، ترس از تاریکی، حضور در جمع، پرواز با هواپیما، حشرات و حیوانات (عنکبوت، مار، سگ، گربه، پرندگان)، دندانپزشکی، ازدواج و… شده اید؟

درباره فوبیا و درمان آن چه میدانید ؟

فوبیا را از دیدگاه های مختلفی می توان بررسی کرد تا افرادی که از نوعی ترس شدید رنج می برند بتوانند تا حدودی ریشه این ترس را در خود بیابند.