برچسب: دستیابی به اهداف

مهم ترین قدم برای رسیدن به موفقیت

در ابتدا برای دنبال کردن آنها انگیزه داشتم, بسیار مشتاق بودم, اما سه هفته بعد متوجه می شدم که دیگر به دنبال دست یافتن به اهدافی که نوشته بودم, نیستم.

راههای رسیدن به هدف به روش برایان تریسی

در این مقاله روش ساده و جذاب برایان تریسی برای رسیدن به اهداف و آرزوهایتان بیان شده است. به کمک این هفت روش ساده می توانید با سرعت بیشتری به هدف هایتان برسید. البته

موفقیت در فروش

رازهای واقعی موفقیت

بدون در نظر گرفتن اینکه چند سال دارید، کجا زندگی می کنید، یا شغلی تان چیست، به احتمال قوی همه شما می خواهید شاد و موفق باشید. اهمیت و ارزش دست یابی به موفقیت و موفق شدن

ترس معمولی

برای رسیدن به موفقیت چه چیزی لازم است؟

موفقیت کلمه ای است که غالبا دارای تعاریف گوناگونی می باشد. در بعضی موارد، این کلمه پر معنا، معنای واقعی خود را از دست داده است چرا که همه ما آن را می خواهیم و تعریف موفقیت برای هر یک از ما متفاوت است.