برچسب: دنا دادبه

راست دست‌ها

چپ دستی، نقص یا برتری؟

دنا دادبه- از ۱۹۷۶ چپ‌دست‌ها روزی را به نام خود کردند. هدف از تعیین روز چپ‌دست‌ها افزایش آگاهی راست‌دست‌ها از